UAB „Baltic Shipping Centre“ aplinkos apsaugos politika:

BSC  komanda, suprasdama aplinkos apsaugos svarbą, prisiima atsakomybę už įmonės veiklos daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja:

 • Verslo koncepcija yra nuolat plėtojama ir tobulinama taip, kad  produktai ir paslaugos visada atspindėtų rūpestį aplinkosauga.
 • Mūsų tiekėjai atrenkami vadovaujantis įmonės darbuotoju profesiniais  kriterijais, taip pat įvertinant jų aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės politiką.
 • Vykdant  savo veiklą taikyti eko – principus bei gerinant įmonės aplinkos apsaugą, vadovautis taršos prevencijos principais.
 • Pagal galimybes mažinti atmosferos, vandens taršą, atliekų susidarymą ir tausoti gamtos išteklius.
 • Sistemingai planuoti ir koordinuoti efektyvų įmonės autotransporto naudojimą, populiarinti ekologiškas transporto priemones.
 • Organizuoti veiksmingą žaliavų, energetinių ir neatsinaujinančių gamtos išteklių naudojimo sistemą, dirbti taip, kad būtų kuo mažiau atliekų ir organizuoti antrinį jų panaudojimą.
 • Laikytis visų bendrovei taikomų aplinkos apsaugos teisinių reikalavimų.
 • Skirti reikalingus resursus nustatytiems aplinkos apsaugos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
 • Užtikrinti aplinkos apsaugos politikos prieinamumą visuomenei.
 • Gerinti kokybės integruotos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą, atsižvelgiant į klientų lūkesčius.
 • Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisinių ir normatyvinių reikalavimų bei sutartinių įsipareigojimų, kuriuos įmonė prisiėmė.
 • Vykdyti sužeidimų bei susirgimų prevenciją tam skiriant reikiamus išteklius, užtikrinti saugios ir sveikos darbo aplinkos gerinimą bei pavojingų žmogui veiksnių mažinimą, socialines garantijas.
 • Savo veikloje naudoti technologijas, darančias mažiausią žalingą poveikį aplinkai, siekti taršos prevencijos ir nuolatinio aplinkos būklės gerinimo.
 • Ugdyti kiekvieno įmonės darbuotojo atsakomybę ir supratimą, kad aplinkos apsauga bei gamtinių išteklių tausojimas yra ne tik bendra įmonės, bet ir jo asmeninė pareiga.
 • Kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir skirti tam būtinus išteklius.
 • Taikyti technines naujoves, įrengiant darbo vietas ir parenkant darbo bei apsaugos priemones.

Visi bendrovės darbuotojai supažindinami su šia aplinkos apsaugos politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.